Összeférhetetlenségi szabályzat

Innen: Wikimédia Magyarország
A lap korábbi változatát látod, amilyen Vince (vitalap | szerkesztései) 2013. december 1., 14:57-kor történt szerkesztése után volt.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Szervezeti és működési szabályzat
Adatok, adatkezelés
Elnökség és alkalmazottak
Egyéb

A Wikimédia Magyarország Egyesület egy közhasznú non-profit szervezet, melynek elnökségi tagjai, tisztségviselői és alkalmazottai arra lettek kiválasztva, hogy szolgálják és előmozdítsák az egyesület közcélú tevékenységét. Az Egyesület ügyeit ezzel összhangban kell intézniük, és közben mindig az Egyesület érdekeit kell képviselniük, nem pedig a saját személyes érdekeiket.

Ennek az összeférhetetlenségi szabályzatnak az a célja, hogy segítsen az Egyesület tisztségviselőinek, elnökségi tagjainak és alkalmazottainak felismerni és felmérni a pozíciójuk és tevékenységük között bármikor felmerülő bármilyen potenciális összeférhetetlenséget, valamint kezelni ezeket a helyzeteket.

1. A szabályzat hatálya

Ezen szabályzat az egyesület összes tisztségviselőjére, alkalmazottjára és elnökségi tagjára kiterjed.

2. Az érintett ügyletek

A szabályzat az Egyesület és az 1. pontban felsorolt személyek, illetve a velük valamilyen anyagi, rokoni vagy élettársi kapcsolatban lévő természetes, vagy jogi személyek között zajló ügyletekre vonatkozik, különösen azokra, amik során az Egyesület érdekei bizonyosan, vagy feltehetőleg ütköznének, vagy átfedésbe kerülnének az adott személy egyéni érdekeivel.

a) anyagi kapcsolat van az adott személy és egy olyan jogi személy között, amiben részesedése van, vagy amitől bármiféle juttatást vár vagy remél (az Egyesületen kívül)
b) rokoni kapcsolat minden vérségi és mostoha-rokonság
c) élettársi kapcsolat a feleség, a férj, illetve a bejegyzett élettárs

Továbbá:
a) senki sem dönthet önmaga anyagi jutalmazásáról vagy egyéb javadalmazásáról, ide értve a saját fizetésének mértékét is.
b) senki sem dönthet önmaga előléptetéséről, áthelyezéséről vagy munkakörének bármilyen mértékű megváltoztatásáról.
c) senki sem vehet részt olyan döntési folyamatban, amiben vele kapcsolatban álló személyek és/vagy cégek érintettek, vagy amiben saját maga akár minimálisan is érintett.
d) senki sem köthet egymaga az Egyesület nevében bármilyen megállapodást, vagy szerződést, függetlenül attól, hogy van, vagy nincs anyagi vagy egyéb vonzata, illetve a tartalma az Egyesület szempontjából egyébként előnyös-e.

3. Felfedés, befolyásolástól való tartózkodás és kimaradás a döntési folyamatból

Amennyiben a szabályzat hatálya alá tartozó személynek a tudomására jut egy ilyen ügylet:

a) akinek tudomására jut, annak azonnal jeleznie kell azt az egyesület elnökségének, írásban, pontosan megjelölve az ügylet mellett az összeférhetetlenség okát és jellegét (a bejelentőre, amennyiben nem az érintett személy, vonatkozik a bejelentő védelme)
b) az érintettnek teljes mértékben tartózkodnia kell a döntés befolyásolásától
c) ha lehetséges, fizikailag is távol kell tartania magát (pl kérésre kimenni a helyiségből) az adott ügyletre vonatkozó megbeszélésektől, kivéve ha megkérik a részvételre (pl. válaszolni kérdésekre)

4. Ilyen ügyletek megkötése

Az Egyesület csak akkor köthet ilyen ügyleteket, ha azok

a) nem minősülnek kereskedelmi tevékenységnek ÉS
b) az elnökség az érintett személy(ek) kihagyásával is arra jutott, hogy az adott ügylet az Egyesület számára indokolt.

5. Az összeférhetetlenségi szabályok kezelése

Ezen szabályokat az Egyesület elnöksége kezeli, így ennek a testületnek a feladata:

a) fogadni és tanulmányozni az ilyen bejelentéseket
b) dönteni, hogy a fentiek alapján a bejelentést elutasítja, vagy befogadja
c) felügyelni, hogy a befogadott bejelentésekkel kapcsolatban a fentiek szellemében járnak-e el; szükség esetén ennek érdekében közbeavatkozni
d) ezen szabályok megszegése esetén fegyelmi eljárást kezdeményezi, azt lefolytatni és abban döntést hozni, ami súlyos esetben akár az adott alkalmazott munkaviszonyának megszűnését, vagy elnökségi tag mandátumának visszavonását, vagy az egyesületi tag Egyesületből történő kizárását (ide értve az elnökség tagjait is) is eredményezheti.