Alakuló közgyűlés jegyzőkönyve

Innen: Wikimédia Magyarország
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2008. szeptember 27-én 14 órai kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület

alakuló közgyűlésén, az 1111 Budapest, Bartók Béla u. 52. szám alatt.


Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 20 fő.

Mészöly Tamás, az alakuló közgyűlés szervezője köszöntötte a megjelenteket, majd jelentkezett az alakuló közgyűlés levezető elnökének. Javasolta, hogy az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Damokos Bence, jegyzőkönyv-hitelesítők Hanák Gábor és Vadas Róbert, a szavazatszámláló bizottság tagjai pedig a jegyzőkönyv-hitelesítők legyenek. A jelöltek elfogadták a jelöléseket. További javaslat, észrevétel nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

1/2008. (IX. 27.) számú határozat
Az alakuló közgyűlés levezető elnöke Mészöly Tamás. Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét Damokos Bence vezeti, valamint Hanák Gábor és Vadas Róbert hitelesíti. A szavazatszámláló bizottság tagjai Hanák Gábor és Vadas Róbert.

Mészöly Tamás levezető elnök ezután javaslatot tett az alakuló közgyűlés napirendjére:

  1. Az alapszabály ismertetése, megbeszélése
  2. Az alapszabály módosítása, elfogadása
  3. Döntés az egyesület megalakításáról
  4. Az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása
  5. Egyéb kérdések

A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

2/2008. (IX. 27.) számú határozat
Az alakuló közgyűlés napirendje a következő a következő pontokból áll: 1. Az alapszabály ismertetése, megbeszélése; 2. Az alapszabály módosítása, elfogadása; 3. Döntés az egyesület megalakításáról; 4. Az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása; 5. Egyéb kérdések.

Az alapszabály ismertetése, megbeszélése

Mészöly Tamás részletesen ismertette az előzőleg elérhetővé tett, és a közgyűlésen is kiosztott alapszabályt, a felmerülő kérdésekre választ adott.

Az alapszabály módosítása, elfogadása

Zrínyi Dániel és Barna Zsolt javasolta, hogy az egyesület képviseletéről és az egyesület bankszámlájához való hozzáférésről szóló rész módosításra kerüljön a következők szerint:

a) Az Egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult, a b) pontban foglalt kivétellel.

b) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök, az operatív alelnök és a gazdasági alelnök közül bármelyik kettő együttesen jogosult gyakorolni.

A módosítási javaslat megbeszélése után a levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, és a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással következő határozatot hozták:

3/2008. (IX. 27.) számú határozat
Az egyesület alapszabályának az egyesület képviseletéről és az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogról szóló szakaszai a következők szerint módosultak:
a) Az Egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult, a b) pontban foglalt kivétellel.
b) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök, az operatív alelnök és a gazdasági alelnök közül bármelyik kettő együttesen jogosult gyakorolni.

Az alapszabály 3/2008. (IX. 27.) számú határozat szerinti módosítása után az alapszabállyal kapcsolatban további kérdés vagy módosító javaslat nem érkezett, így a levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést. A jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozták:

4/2008. (IX. 27.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület alakuló közgyűlése az egyesület alapszabályát elfogadta, azt a jelenlévők magukra nézve kötelezőnek tartják. Az alapszabály értelmében az egyesület székhelye: 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2.; az egyesületi tagok által az alapítás évében fizetendő tagdíj 4000 Ft, azaz négyezer forint, pártoló tagok részére ennek ötszöröse: 20 000 Ft, azaz húszezer forint, diákoknak és nyugdíjasoknak pedig ennek fele: 2000 Ft, azaz kétezer forint.

Döntés az egyesület megalakításáról

Mészöly Tamás levezető elnök kérte a megjelenteket, hogy döntsenek a Wikimédia Magyarország Egyesület megalapításáról. A jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozták:

5/2008. (IX. 27.) számú határozat
A jelenlévők egyhangúlag elhatározták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalapítását.

A levezető elnök ezután az alapító közgyűlésen megjelentek nevében megköszönte Vadas Róbertnek az egyesület megalapítása érdekében tett kitartó fáradozását.

Az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása

A levezető elnök ismertette, hogy az egyesület alapszabálya értelmében öt vezető tisztségviselő megválasztására fog sor kerülni, egyúttal javasolta a tisztségviselők választására a titkos szavazást. A kérdést szavazásra bocsátotta, melyről jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozták:

6/2008. (IX. 27.) számú határozat
Az alakuló közgyűlés a vezető tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.

Mészöly Tamás levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon az egyesület elnökének személyéről, egyúttal az egyesület elnökének Gervai Pétert javasolta, majd megkérdezte, hogy más jelölt van-e. Miután az elnöki tisztségre mást nem jelöltek és nem is jelentkezett, Gervai Péter röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután Mészöly Tamás levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, melyben a jelölt tisztségviselő nem vehetett részt. A szavazóbizottság a szavazatok összeszámlálása alapján megállapította, hogy 19 igen szavazattal és a jelölt tartózkodásával a közgyűlés a következő határozatot hozta:

7/2008. (IX. 27.) számú határozat
Az alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület elnökének Gervai Pétert (…) választotta meg.

Ezt követően Mészöly Tamás levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon az egyesület operatív alelnökének személyéről, egyúttal jelentkezett a tisztségre, majd megkérdezte, hogy más jelölt van-e. Miután az operatív alelnöki tisztségre mást nem jelöltek és nem is jelentkezett, Mészöly Tamás röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután Mészöly Tamás levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, melyben a jelölt tisztségviselő nem vehetett részt. A szavazóbizottság a szavazatok összeszámlálása alapján megállapította, hogy 19 igen szavazattal és a jelölt tartózkodásával a közgyűlés a következő határozatot hozta:

8/2008. (IX. 27.) számú határozat
Az alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület operatív alelnökének Mészöly Tamást (…) választotta meg.

Mészöly Tamás levezető elnök következőkben javasolta, hogy a közgyűlés határozzon az egyesület gazdasági alelnökének személyéről, egyúttal az egyesület gazdasági alelnökének Zrínyi Dánielt javasolta, majd megkérdezte, hogy más jelölt van-e. Miután a gazdasági alelnöki tisztségre mást nem jelöltek és nem is jelentkezett, Zrínyi Dániel röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután a levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, melyben a jelölt tisztségviselő nem vehetett részt. A szavazóbizottság a szavazatok összeszámlálása alapján megállapította, hogy 19 igen szavazattal és a jelölt tartózkodásával a közgyűlés a következő határozatot hozta:

9/2008. (IX. 27.) számú határozat
Az alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület gazdasági alelnökének Zrínyi Dánielt (…) választotta meg.

Ezután Mészöly Tamás levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon az egyesület két elnökségi tagjának személyéről, egyúttal az elnökségi tagnak jelölte Damokos Bencét és Szabó Dávidot, majd megkérdezte, hogy más jelölt van-e. Kiss Csongor elnökségi tagnak javasolta Tisza Gergőt és Hanák Gábort is. Közülük Tisza Gergő jelezte, hogy a tisztséget nem vállalhatja el. Miután az elnökségi tag tisztségre mást nem jelöltek és nem is jelentkezett, Hanák Gábor, majd Damokos Bence, végül Szabó Dávid is bemutatkozott a közgyűlés előtt, majd mindhárman nyilatkoztak, miszerint megválasztásuk esetén a tisztséget vállalják, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn velük szemben. A levezető elnök ezután szavazásra bocsátotta a kérdést, melyben a három jelölt tisztségviselő nem vehetett részt, továbbá Hanák Gábor a szavazatszámláló bizottság munkájában érintettsége folytán nem vett részt. A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálása után megállapította, hogy Damokos Bencére 14, Hanák Gáborra 10, Szabó Dávidra 9 igen szavazat érkezett, a 3 jelölt + 1 tag tartózkodásával. A levezető elnök ismertette, hogy a szavazás eredménye alapján Damokos Bence elnökségi tag lett, azonban a másik két jelölt egyike sem kapta meg a jelenlévők 50%-a + 1 szavazatot, így róluk újabb fordulót kell tartani. Ezt követően Szabó Dávid visszalépett a jelöltségtől, így a levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint a közgyűlés támogatja-e Hanák Gábor elnökségi tagi tisztségét. A szavazásban és a szavazatszámláló bizottság munkájában a jelölt tisztségviselő nem vehetett részt. A szavazóbizottság a szavazatok összeszámlálása alapján megállapította, hogy 18 igen szavazattal, a jelölt + 1 tag tartózkodásával a közgyűlés a következő határozatot hozta:

10/2008. (IX. 27.) számú határozat
Az alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület két elnökségi tagjának Damokos Bencét (…) és Hanák Gábort (…) választotta meg.

Egyéb kérdések

Mészöly Tamás levezető elnök javasolta, hogy az alakuló közgyűlés határozzon arról, hogy az egyesület elnökét felhatalmazza, hogy az egyesület nyilvántartásba vételével és közhasznúvá minősítésével kapcsolatos ügyben eljárjon a különböző hatóságoknál. Javaslat, észrevétel nem érkezett, így a levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést. A jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozták:

11/2008. (IX. 27.) számú határozat
Az alakuló közgyűlés felhatalmazta az egyesület elnökét, hogy az egyesület nyilvántartásba vételével és közhasznúvá minősítésével kapcsolatos ügyben eljárjon a különböző hatóságoknál.

Mészöly Tamás levezető elnök megállapította, hogy több javaslat, észrevétel, hozzászólás nincs, így megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd több napirendi pont nem lévén, az alakuló közgyűlést 15 óra 55 perckor berekesztette.