Módosítások

Az egyesület alapszabálya

470 bájt hozzáadva, 2014. május 27., 12:55
6. §
:b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
(4) Valamely A közhasznú szervezet megszűntét megszűnését követő két három évig nem lehet az Egyesület más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be – szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűntét megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget-, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette kiszerint felfüggesztette vagy törölte.  A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
==== 7. § A közgyűlés ====
141
szerkesztés

Navigációs menü