Módosítások

Az egyesület alapszabálya

76 bájt törölve, 2014. május 27., 12:57
17. §
=== VII. Vegyes és záró rendelkezések ===
==== 17. § ====
(1) A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 19592013. évi IVV. törvény, az egyesülési jogról szóló 19892011. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVICLXXV. (Civil) törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően az irányadók. 
(2) Jelen módosított alapszabályt az Egyesület 2011. június 25-i közgyűlése egyhangú határozattal elfogadta.
Kelt: Budapest, 2011. június 25.
141
szerkesztés

Navigációs menü