Módosítások

Pénzkezelési szabályzat

8 bájt hozzáadva, 2012. augusztus 22., 18:46
nincs szerkesztési összefoglaló
A pénztári számadások, valamint a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése utólagos.
A pénztári ellenőr feladatait – egyéb feladatai mellett – az Egyesület elnöke vagy operatív ügyvezető alelnöke, látja el.
== Utalványozás ==
Utalványozási joggal az Egyesület elnöke és operatív ügyvezető alelnöke rendelkezik.
Utalványozási joggal az Egyesület elnöksége ruházhat fel egyes egyesületi tagokat.
A pénztári (lemezszekrény) kulcsok másodpéldányát az Egyesület elnöke, az eredeti kulcskezelők által lepecsételt és aláírt zárt borítékban köteles biztonságosan megőrizni.
Tilos a lemezszekrény eredeti és másolati kulcsát olyan helyen tartani, hogy az illetéktelen személy kezébe kerülhessen. Amennyiben a pénztáros betegség, vagy bármely más ok miatt feladatát nem képes ellátni, köteles a pénztári kulcsokat lezárt borítékban az operatív ügyvezető alelnökhöz eljuttatni.
Ilyen esetben az operatív ügyvezető alelnök a pénz számbavétele és esetleges átadása iránt intézkedni köteles. A házipénztár átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A pénztári kulcsokról a gazdasági alelnöknek olyan nyilvántartást kell vezetnie, melyből bármikor megállapítható, hogy a kulcsok mikor, milyen alkalommal, meddig és kinél voltak.
118
szerkesztés

Navigációs menü