Módosítások

Az egyesület alapszabálya

15 bájt törölve, 2014. május 27., 13:02
nincs szerkesztési összefoglaló
:::előadások, konferenciák, táborok és egyéb rendezvények szervezése, ezeken való részvétel.
(2) Az Egyesület, céljai megvalósítása és a megvalósítás gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezvégezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja használhatja fel.
(3) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez.
:a) az elnökség tagja,
:b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
:c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
:d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
=== VI. Az Egyesület felügyelete ===
==== 16. § ====
Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet – az egyesülési jogról szóló 19892013. évi IIV. törvény 14. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.
=== VII. Vegyes és záró rendelkezések ===
141
szerkesztés

Navigációs menü